Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Pracodawca przed udostępnieniem miejsca pracy, narażonego na zagrożenia związane z wybuchem, powinien sporządzić Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem, zawierający w szczególności:

  • opis środków ochronnych,
  • wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją na strefy,
  • odpowiednie oświadczenia pracodawcy,
  • terminy dokonywania przeglądu stosowanych środków ochronnych,
  • wymagania dla wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy.

Określając techniczne i organizacyjne środki ochronne, należy zapewnić realizację następujących celów w podanej kolejności:

  • zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej,
  • zapobieganie wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej,
  • ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu.

Pracodawca może łączyć Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem z innymi dokumentami, w tym Oceną zagrożenia wybuchem.

Podstawa prawna: 
§7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r., nr 138, poz. 931)

Autorem dokumentacji jest rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, posiadający uprawnienia nadane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej (czytaj więcej w zakładce „O nas”).

Close Menu