Audyt ppoż.

Czy jesteś pewien, że spełniasz ustawowy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w razie pożaru ? Sprawdź zanim będzie za późno!

W audycie lub kontroli możemy skupić się na wybranym przez Państwa aspekcie albo przeprowadzić kompleksową ocenę stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu. Zakres i formę audytu dostosowujemy do Państwa potrzeb. Dzięki audytowi otrzymujecie Państwo informację o aktualnym stanie bezpieczeństwa pożarowego obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem warunków zagrożenia życia ludzi. W razie występowania nieprawidłowości wskażemy optymalne rozwiązania dostosowania obiektu do wymagań przeciwpożarowych. Audyt opracowuje doświadczony specjalista – sprawdź zakładkę „O nas”.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to:

  • warunki zagrożenia życia ludzi (zbyt wąskie schody, łatwozapalne wykładziny, brak oświetlenia ewakuacyjnego, brak oddymiania itp.)
  • brak utrzymania należytego stanu technicznego zaprojektowanych zabezpieczeń ppoż.
  • zmiana sposobu użytkowania całego lub części obiektu wpływająca na warunki ochrony przeciwpożarowej
  • zmiany budowlane (przebudowy, rozbudowy itp.) wpływające na warunki ochrony przeciwpożarowej
  • zagospodarowanie powierzchni mające wpływ na warunki ewakuacji
  • nieprawidłowe oznakowanie dróg ewakuacji, gaśnic, urządzeń przeciwpożarowych itp.
  • błędy w zakresie wykonywanych przeglądów ppoż. (np. brak wymaganych przeglądów, nieodpowiednia częstotliwość, niestosowanie się do zaleceń pokontrolnych)
  • uwagi dot. prowadzonej dokumentacji (np. braki wymaganej dokumentacji, nieaktualna dokumentacja lub niezgodna z przepisami)

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt tel. 781 085 760 lub e-mail: kampoz@kampoz.pl

Zapraszamy do współpracy!

Close Menu