Odbiór straży pożarnej

Większość budynków, z wyłączeniem nieskomplikowanych typu mieszkalne jednorodzinne lub nieduże garaże, wymaga tzw. odbioru przez straż pożarną. Kontrolujący strażak sprawdza przede wszystkim zgodność wykonania obiektu z dokumentacją projektową pod względem ochrony przeciwpożarowej. Podczas odbioru ocenia również, czy projekt opracowany jest zgodnie z przepisami.

Mniej więcej w jednym przypadku na trzy odbiory stwierdzane są poważne nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. W wielu pozostałych przypadkach stwierdzane są uwagi, o których informowany jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i organ wydający pozwolenie na budowę.

Inwestor najczęściej jest zaskoczony, kiedy dowiaduje się, że:

 • podpis projektanta nie gwarantuje zgodności projektu z przepisami pożarowymi,
 • uzgodnienie projektu przez rzeczoznawcę ppoż. nie zawsze potwierdza zgodność z wymaganiami ppoż.
 • przy wydawaniu pozwolenia na budowę nie sprawdza się zgodności rozwiązań przyjętych w projekcie z przepisami ppoż.
 • wykonawca nie zawsze zwróci uwagę na błędy projektowe

Najczęściej popełniane błędy to:

 • projekt niekompletny (strażak może odstąpić od odbioru)
 • projekt niezgodny z przepisami (strażak może wydać sprzeciw)
 • uzgodnienie rzeczoznawcy niezgodne z przepisami (strażak może wydać sprzeciw)
 • obiekt wykonany niezgodnie z projektem (błędy wykonawcze)
 • braki w dokumentacji podstawowej (typu pozwolenie na budowę, oświadczenie kierownika budowy)
 • braki w dokumentacji badań instalacji użytkowych
 • braki w dokumentacji badań instalacji przeciwpożarowych
 • brak atestów pożarowych dot. wyrobów i urządzeń
 • braki w oznakowaniu
 • braki w wyposażeniu w gaśnice

Zastanów się:

 • czy zależy Ci na szybkim rozpoczęciu użytkowania obiektu
 • czy zależy Ci na oszczędnościach – dostosowanie obiektu do wymagań po wybudowaniu może być bardzo kosztowne
 • czy będziesz sądzić się z projektantami i wykonawcami po wybudowaniu obiektu, kiedy nie będziesz mógł rozpocząć jego użytkowania

Oferujemy:

 • sprawdzenie dokumentacji (najlepiej zrobić to na jak najwcześniejszym etapie inwestycji, żeby uniknąć konieczności kosztownego usuwania błędów powykonawczych)
 • nadzorowanie inwestycji
 • przygotowanie do końcowego odbioru
 • doświadczenie (czytaj więcej „O nas”)

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt tel. 781 085 760 lub e-mail: kampoz@kampoz.pl

Zapraszamy do współpracy!

Close Menu